Kontaktuppgifter

Pär Sörman

Sörmansgården, SE-646 96 Stjärnhov

Tel. 0158-40146
Mobil: 070-4176676
E-post: pr.srman@telia.com

Bilder - för bilder med högre upplösning - ring 0158-40146 eller maila pr.srman@telia.com!

Fotograf: Anders Henrikson

Fotograf: Erja Lempinen

Fotograf: Arvid Bengtsson

4 febr, 2014,(beskuren) Fotograf: Anne Skåner

Fotograf: Ketil Fjeld

Fotograf: Palle Larsen

Fotograf: Anders Henriksson