Kontaktuppgifter

Pär Sörman

Sörmansgården, SE-646 96 Stjärnhov


Mobil: 070-4176676
E-post: pr.srman@telia.com

 

fred. 24 mars, kl 18.30, privat STORA SKÖNDAL.

månd. 27 mars 2023, kl. 19.00

Viskväll

delas med Ingegerd Wessell.

På Helsingborgs Idrottsmuseum, HELSINGBORG

arr. BTK Rekord